Переносна симетрія — велика енциклопедія нафти і газу, стаття, сторінка 1

Велика Енциклопедія Нафти і Газу

переносна симетрія

Переносна симетрія; плоскі (двовимірні) і просторові (тривимірні) решітки. Однак насправді поняття мобільного симетрії використовують для об’єктів кінцевих розмірів, маючи на увазі що спостерігається при перенесенні поєднання однієї частини об’єкта з другої його частиною. [1]
З мобільного симетрією в тривимірному просторі пов’язують поняття тривимірної періодичної структури — — просторової ґрати, або решітки Браве, уявлення про яку введено французьким кристаллографом О. Всяка просторова решітка може бути складена повторенням в трьох різних напрямках од-н 🙂 го і того ж структурного елементу — елементарної комірки. Є всього 14 типів решіток Браве, що розрізняються по виду мобільного симетрії. [2]
З мобільного симетрією в тривимірному просторі пов’язують поняття тривимірної періодичної структури — просторової ґрати, або решітки Браве, уявлення про яку введено французьким кристаллографом О. Всяка просторова решітка може бути складена повторенням в трьох різних напрямках одного і того ж структурного елементу — елементарної комірки. Є всього 14 типів решіток Браве, що розрізняються по виду мобільного симетрії. [3]
З мобільного симетрією в тривимірному просторі пов’язують поняття тривимірної періодичної структури — просторової ґрати, або решітки Браве, уявлення про яку введено французьким кристаллографом О. Всяка просторова решітка може бути складена повторенням в трьох різних напрямках одного і того ж структурного елементу — елементарної комірки. Є всього 14 типів решіток Браве, що розрізняються по виду мобільного симетрії. Для опису простих осередків користуються кристалографічними осями координат, які проводять паралельно ребрам елементарної комірки, а початок координат вибирають в лівому кутку передньої межі елементарної комірки. Величини а, Але і з і а, / J і у називаються параметрами елементарної комірки і виразно її визначають. [4]
З мобільного симетрією пов’язано поняття двовимірної періодичної структури — плоскою решітки. Плоска решітка може бути заснована накладенням 2-ух родин паралельних рівновіддалених один від одного прямих. Ці сімейства паралельних прямих розбивають площину на однакові паралелограми. Розрізняють 5 типів плоских решіток: квадратну, прямокутну, гексагональную, ромбічну, косу. [5]

З мобільного симетрією в просторі пов’язано поняття тривимірної періодичної структури — просторової ґрати. Якщо плоску решітку утворюють два сімейства паралельних: рівновіддалених один від одного прямих, то просторову грати утворюють три сімейства паралельних рівновіддалених один від одного площин. Ці три сімейства паралельних площин розбивають простір на однакові паралелепіпеди. Розрізняють 7 різних типів подібних паралелепіпедів, в зв’язку з чим говорять про семи сингониях (семи кристалографічних системах): триклинной, моноклінної, ромбічної, тригональной (ромбоедричної), гексагональної, тетрагональной, кубічної. Вони можуть розглядатися як елементарні осередки відповідних просторових решіток. Показану в верхньому лівому куті таблиці 9 елементарну комірку потрібно переносити паралельно для себе вздовж напрямку ОА на відстані, кратні а, вздовж напрямку ПРО на відстані, кратні Ь, вздовж напрямку ОС на відстані, кратні с. В результаті як раз і з’явиться задана цієї елементарної осередком просторова решітка. [6]

Будь бордюр має мобільного симетрією уздовж осі переносу. У найпростішому випадку симетрія бордюру повністю вичерпується мобільного симетрією — см. Рис. 1, а. Схематично цей тип бордюрів представлений на рис. 2, я; тут АВ — вісь перенесення, а — період бордюру (простий перенос), трикутник умовно означає повторюється несиметричний елемент бордюру. [7]
У найпростішому випадку візерунок відрізняється тільки мобільного симетрією. [8]
В аналітичне дослідження входить визначення радіусів обводів годографов, дослідження вектор-функцій на періодичність і відшукання періоду, відшукання осей симетрії, з’ясування властивостей поворотною і мобільного симетрії годографов, відшукання особливих точок. Викреслювати годографи слід по точках, взявши 15 — 20 точок на періоді поворотної або мобільного симетрії. [9]
На рис. 2 в таблиці 8 показаний застосовувався старими китайцями каркас для вікон з паперу. Каркас має мобільного симетрією. Відповідні елементарні осередки на малюнку заштриховані (в разі гексагональної решітки проста осередок дана подвійним штрихуванням); варто ще сказати що у всіх трьох випадках показані сімейства паралельних прямих, що утворюють якусь певну плоску решітку. Потрібно звернути увагу: таж сама плоска фігура (один і той же каркас) може бути представлена ​​трьома типами плоских решіток. [10]
Переносна симетрія; плоскі (двовимірні) і просторові (тривимірні) решітки. Однак насправді поняття мобільного симетрії використовують для об’єктів кінцевих розмірів, маючи на увазі що спостерігається при перенесенні поєднання однієї частини об’єкта з другої його частиною. [11]
Будь бордюр має мобільного симетрією уздовж осі переносу. У найпростішому випадку симетрія бордюру повністю вичерпується мобільного симетрією — см. Рис. 1, а. Схематично цей тип бордюрів представлений на рис. 2, я; тут АВ — вісь перенесення, а — період бордюру (простий перенос), трикутник умовно означає повторюється несиметричний елемент бордюру. [12]
В аналітичне дослідження входить визначення радіусів обводів годографов, дослідження вектор-функцій на періодичність і відшукання періоду, відшукання осей симетрії, з’ясування властивостей поворотною і мобільного симетрії годографов, відшукання особливих точок. Викреслювати годографи слід по точках, взявши 15 — 20 точок на періоді поворотної або мобільного симетрії. [13]
Нагадаємо, що переносна і поворотна симетрії можуть знаходиться по сусідству. Так, квадратна решітка має поворотною симетрією 4-го порядку, а гексагональна решітка — поворотною симетрією 6-го порядку, проте, переносна і поворотна симетрії — сусіди незлагідні. Якщо є наявність мобільного симетрії можливі поворотні осі тільки 2, 3, 4 і 6-го порядків. [14]
На рис. 2 в таблиці 8 ми познайомилися з гарним китайським малюнком — таким чином, який застосовувався як каркас для вікон з паперу. Вже з даного малюнка ясно, що в основі орнаменту лежать один або кілька типів плоских решіток. Власне вигляд плоскої решітки визначає характер мобільного симетрії певного орнаменту. Візерунок Летючі птиці побудований на косою решітці, єгипетський візерунок — на прямокутної решітці, візерунок Рептилії — на гексагональної решітці. [15]
джерело: www.ngpedia.ru