Симетрія в нашому житті

Переносна симетрія що це

1.1. Що таке симетрія. 4
1.4. Симетрія в російській мові .. ……………………………… .. …………… 8
1.5. Симетрія в світі який нас оточує ……………………… .. ……. ………… .9
Список використаних джерел ……………………………………………… ..17
На уроках математики ми вивчали симетрію, але виявилося, що на дану тему відводиться не вистачає часу. І мені заманулося дізнатися по більше про симетрії.
У роботі ми будемо розглядати поняття «симетрія» ширше, не обмежуючись рамками математики. Навколишній нас світ в більшості випадків симетричний — симетрією мають комахи і звірі, квіти і дерева, побутові предмети і споруди архітектури.
Вивчення поняття «симетрія»;
Яку відіграє роль симетричність;
Симетрія нас оточують.
Довести, чому важлива симетрія;
Розглянути види симетрії, і де зустрічається;
Поекспериментувати і з’ясувати, чи симетрично обличчя людини;
Об’єктом дослідження вважається симетрія, а предметом — симетрія в природі і навколишній світ.
При проведенні роботи були вжиті методи спостереження, анкетування, експеримент і теоретичний аналіз.
1.1.Что таке симетрія?
Щоб з’ясувати, що знають хлопці початкової школи, ми зробили опитування Що таке симетрія і де вона зустрічається. У ньому брало участь 90 чоловік.
З анкетування ми з’ясували, що учні мало знають де зустрічається симетрія і що це таке.
У нас вийшли наступні результати:
На перше питання знають точну відповідь тільки 9 чоловік. На другий
питання — 16 чоловік. Найбільше правильних відповідей на 3-ий питання —
Прочитавши енциклопедії та підручники, я з’ясував, що самі поліпшені форми створює природа, і власне вона надає цим формам надзвичайно правильні поєднання кольорів (метелик, оса, бабка). Люди з давніх пір застосовували симетрію в малюнках, орнаментах, предметах побуту. Я звернув на те увагу, як суворі симетричні форми древніх будівель, гармонійні давньогрецькі вази, відповідні їх орнаменти. З тим чи іншими проявами симетрії ми зустрічаємося буквально на кожному кроці.
Так що таке симетрія? Ми подивилися в декількох джерелах. У тлумачному словнику С.І. Ожегова:
Симетрія — це соразмеренность, однаковість в розташуванні частин чого-небудь по протилежних сторонах від точки, прямої або площини.
У тлумачному словнику В.І. Даля:
Симетрія (грец.) — співмірність, відповідність, схожість;
У Великій Радянській енциклопедії:
Симетрія — це властивість фігури геометричної форми, що характеризує певну чіткість форми, незмінність її при дії рухів і віддзеркалень.
Із знайдених визначень найбільш зрозумілим для мене було визначення дане C.І. Ожигова. Визначення різні, але у всіх зустрічається слово відповідність.
Математика — цариця всіх наук, символ мудрості. Краса математики серед наук недосяжна, а краса вважається одним з сполучних ланок науки і мистецтва. Це не тільки підтягнута система законів, а й унікальний засіб пізнання краси. У математиці розглядаються різні варіанти симетрії. Будь-яка з них має своє найменування.
У природі найпопулярніші такі варіанти симетрії — «дзеркальна», осьова, головна симетрії.
«Дзеркального» симетрією володіє метелик, листок або жук і часто цей вид симетрії називається «симетрією листка». До форм з променевою симетрією відносяться гриб, ромашка, соснове дерево. А дзеркало не просто імітує об’єкт, але і змінює місцями передні та задні по відношенню до дзеркала частини об’єкта.
Я подивився в дзеркало і задумався про те, що моя ліва рука в дзеркалі вважається правою і навпаки.
Я з’ясував, що в шкільному курсі геометрії розглядаються 3 види симетрії: симетрія відносно точки (головна симетрія); симетрія відносно прямої (осьова або дзеркальна симетрія); симетрія площині. Головна симетрія.Дві точки Але і А1 називаються симетричними відносно точки О, якщо О — середина відрізка Аа1. Точка О вважається симетричною для себе.
осьова симетрія. Перетворення фігури F у фігуру F1, при якому кожна її точка переходить в точку, симетричну щодо цієї прямої, називається перетворенням симетрії відносно прямої а. пряма а називається віссю симетрії.
Для того, щоб побачити це складаємо навпіл паперовий лист надвоє і проколюємо його голкою. Розгинаємо лист. Знаходимо на ньому дві точки А і В. Проводимо відрізок АВ і позначаємо буквою Про його перетинання з прямою L. Відрізки АТ і ВО рівні.
дзеркальна симетрія. Дзеркальна симетрія — відображення простору на себе, при якому будь-яка точка переходить в симетричну їй точку, площини.
У просторі аналогом осі симетрії вважається площину симетрії. Відображення простору на себе площині називають дзеркальною симетрією. Найменування це резонно тим, що дві частини фігури, що знаходяться по протилежні боки від площини симетрії, схожі на деякий об’єкт і його відображення в дзеркалі.
У нас в селищі є водойма, куди люблять ходити відпочивати мешканці нашого села. На його березі неймовірно красиво. Тихо. Нічого не колишеться. У воді відображаються берези, кущі, очерет. Ось вона якась дзеркальна симетрія!
поворотна симетрія. Поворотна симетрія — це така симетрія при якій об’єкт з’єднується сам з собою при повороті навколо деякої осі на конкретні кути.
Така симетрія зустрічається в кольорах. Я випробував повернути ромашку, все вийшло. Розглядаю розташування листя на гілці дерева, бачу, що один лист не тільки знаходиться на відстані від іншого, але і повернений навколо осі стовбура. Для чого? В енциклопедії написано, що листи розміщуються на стовбурі по гвинтовий лінії (принцип гвинтовий симетрії), щоб не затуляти один від одного сонце.
переносна симетрія. Якщо при перенесенні плоскої фігури F вздовж заданої прямої АВ на відстань а (Або кратне цієї величини) фігура з’єднується сама з собою, то кажуть про мобільний симетрії. Пряма АВ називається віссю перенесення, відстань а елементарним переносом.
Симетрія в математиці
Симетрія зустрічається і на наших звичайних уроках математики, наприклад:
У фігурах геометричної форми: квадраті, прямокутнику, трикутнику, колі.
Дзеркальна симетрія в числах.
Числа, які складаються з цифр 8 і 0 симетричні.
8 808 888 88088
Також симетричні знаки арифметичних дій, дужки подвійні і фігурні:
+ =: () < >[] Х
При вивченні теми «Одиниці маси», ми знайомимося з вагами. Ваги в рівновазі — симетричні!
При вивченні таблиці множення і ділення, ми побачили, що числа і відповіді в ній розміщені симетрично щодо осі симетрії-діагоналі.
Симетрія в російській мові
На уроці російської мови ми побачили, що теж зустрічається симетрія, наприклад ,:
Дзеркальна анаграма — різновид анаграми, фраза (або одне слово) получающаяся прочитанням інший фрази в зворотному порядку, наприклад, «злочинець» — «рів».
Варіанти дзеркальних анаграм
Дзеркальні анаграми схожі на паліндроми, однак у палиндромов сенс при зворотному прочитанні не змінюється (Додаток 1).
Курінь, козак, радар, кок, Анна, поп, Алла.
А троянда впала на лапу Азора.
Дуже короткий паліндром в російській мові складається всього з однієї букви — Про!.
При підкресленні членів речення:
Присудок додаток визначення обставина
У нашому підручнику з російської мови застосовуються такі умовні визначення, вони симетричні:
Симетрія в світі який нас оточує
На уроках «Світ навколо вас» ми вивчаємо живу і неживу природу.
Метелик — явний приклад дзеркальної симетрії. Можна поміняти місцями праву і ліву половину, при цьому об’єкт не зміниться.
Також варіанти симетрії можна знайти при розгляді рослин.
Головна симетрія Осьова симетрія
Ми побачили симетрію, розглядаючи прапори різних держав.
Канада Азербайджан Англія
Людина також вважається об’єктом справжньої природи. І мені стало цікаво, а чи симетрично обличчя людини? Для того, щоб знайти відповідь на це питання, ми проведемо експеримент.
Проводимо вертикальну вісь симетрії:
Копіюємо ліву половину. Також надійшли і з правої.
З’єднали дві ліві половинки:
З’єднали дві праві половинки:
Провівши експеримент, ми зробили висновок, що особа людини не симетрично, як на перший погляд виглядає.
Симетрія нас оточують
З симетрією ми зустрічаємося всюди — в природі, техніці, мистецтві, науці. Давно людина використовувала симетрію в архітектурі. Старовинним храмам, башт, середньовічним замковим механізмам, сучасних будівель вона надає гармонійність і завершеній. Симетрія буквально пронизує весь навколишній світ.
Кожна сніжинка — це маленький кристал замерзлої води. Форма сніжинок може бути найрізноманітнішою, але вони все мають симетрією.
Симетрія в техніці зустрічається досить часто. Я думаю, люди це роблять, тому що такою технікою зручніше користуватися.
Симетрія застосовується і в побуті, наприклад, орнаменти та бордюри, посуд, інтер’єрні атрибути, одяг.
Симетрія зустрічається навіть в поезії і музиці.
«Душа музики — ритм — складається в правильному періодичному повторенні частин музичного твору», — писав в 1908 році популярний російський фізик Г.В. Вульф. Правильне ж повторення рівних частин в загальному і становить сутність симетрії.
Композитор у власній симфонії може по кілька разів повертатися до однієї і тієї ж теми, потроху розкриваючи її.
У віршах мається на увазі симетрія чергування рим, ударних складів.
Все яскраво, все біло колоом.
На стеклах легкі узори,
Сорок веселих на дворе,

Дерева в зимовому серебре,

І м’яко покриті гори
Зими блискучим килимиом.
Пушкін А.С. «Євгеній Онєгін»
Подібним чином, мені стало зрозуміло, що симетрія в моєму житті зустрічається всюди, потрібно тільки бути уважним і спостережливим.
Ми познайомилися з поняттям симетрії і її видами.
Тепер я задумався, а яку відіграє роль симетричність?
Я звернувся з проханням до хлопців, допомогти виконати завдання.
Завдання: Потрібно домалювати симетричну половину і несиметричну. Зробити висновок (Додаток 2).
висновок: Тут ви швидко малюнках симетричні об’єкти виглядають гармонійніше, ніж асиметричні.
Симетрія — це порядок, передбачуваність, стійкість. Людина любить порядок, передбачуваність, стійкість, з цієї причини симетричні об’єкти здаються йому гарніше.
При цьому, невеликі відхилення від симетрії надають об’єкту оригінальність, і це теж добре. Наприклад, якби всі ялинки були повністю симетричними, то ялиновий ліс навряд чи б нам сподобався. А маленькі відхилення від симетрії дали можливість перетворити вазу в глечик.
Симетрія століттями залишалася тим властивістю, яке займало уми філософів, астрономів, математиків, художників, архітекторів, і ми з величезним задоволенням стали займатися вивченням симетрії.
В ході цієї роботи ми познайомилися з кількома різновидами симетрії: «дзеркальна», осьова і головна. Знайшли, де вона ховається і зрозуміли, що симетрія зустрічається всюди: в живій і неживій природі, в техніці, науці, мистецтві, архітектурі, в побуті. З симетрією ми зустрічаємося і в школі на всіх уроках.
Ми вважаємо все симетричне красивим, так як симетрія — це порядок і стійкість, а людина завжди прагне до порядку і гармонійності. Однак в навколишньому світі немає безумовної симетрії, і це ми з’ясували в результаті експерименту з фотографією.
Дослідники підтвердили, що маленькі відхилення від симетрії надають оригінальність об’єкту і роблять його набагато цікавіше. Маленькі відхилення від симетрії допускаються і в архітектурі, одязі, зачісках, прикраси і т.д. Істотні ж відхилення від симетрії вважаються непривабливими і часто не приймаються людиною.
Симетрія грає важливу роль в архітектурі, музиці, живопису, техніці і в природі. Про це сказано в одному вірші:
О, симетрія! Гімн тобі співаю! Тебе всюди в світі узнаю.Ти в Ейфелевій вежі, в невеликій мошці, Ти в ялинці, що у лісовій дорожкі.С тобою в дружбі і тюльпан, і троянда, І сніговий рій — творіння морозу!
В результаті проведеного дослідження були досягнуті всі цілі і завдання. Робота була цікавою і корисною. Своїми знаннями я поділюся з однокласниками та іншими хлопцями початкової школи.
Список застосовуваних істочнтков
1.Вульф Г.В. Симетрія і її прояви в природі. М., Изд. Від. Нар.ком. Просвітництво, 1991
2. Гаспаров М.Л. Малюнок історії російського вірша: метрика, ритміка, рима, строфіка. М., 1984
3. Дитячий журнал «Смекалочка», № 7, березень 2013 р.
4. Смоліна Н.І. Традиції симетрії в архітектурі. — М., 1990..
5. Тарасов Л. Цей надзвичайно симетричний світ. — М .: Просвещение, 1982.
6. Шубніков А.В., Копцік В.А. Симетрія в науці і мистецтві. М., 1972.
Аргентина кличе негра.
А троянда впала на лапу Азора.
Я з уколів — ледве волоком.
Льоша на полиці клопа знайшов.
Ліліпут сома на мосту пиляв.
«Ура!», — кричіть, діти, кухареві!
Я ньому: лисиць вкусив мене!
А кобилі ціна — дана, та не цілі боки!
А за роботу — дадуть? — Обидва рази!
А муза — раба розуму.
Я тішу тітку — дядька удар, Я тішу дядька — тітку удар.
Але невидимий архангел, мороз візерунком ліг на храм, і дивний він.
джерело: school-science.ru